De WDO Podcast

Steeds meer kinderen voelen zich onbegrepen en niet de moeite waard. We leven in een maatschappij waarin er collectief wordt ingezet op begeleiding/hulp voor het kind terwijl zij vaak eigenlijk helemaal niet degenen zijn die hulp nodig hebben, maar hun ouders met als resultaat: steeds meer kinderen die een negatief zelfbeeld creëren (ik deug niet, er mankeert mij iets). 

Burn-outs komen op steeds jongere leeftijd voor, steeds meer kinderen voelen zich depressief, eenzaam en de zelfmoordcijfers stijgen. 

Joey Kugelmann Ontdekte tijdens zijn workshops (welke de afgelopen tien jaar door vele duizenden kinderen zijn gevolgd) hoe ontzettend veel kinderen zichzelf straffen en verantwoordelijk maken voor dingen die helemaal niet onder hun verantwoordelijkheid vallen. Veel meer kinderen dan wij denken worstelen met faalangst, onzekerheid, depressie, stress en veel meer elementen waar ouders en verzorgers vaak geen grip op krijgen, tot soms grote gevolgen voor de relatie tussen het kind en opvoeders / school. 

In deze baanbrekende Podcast gaat Joey, samen met diverse kinderen en andere professionals waar hij mee samenwerkt op Ontdekkingsreis met als doel kinderen en volwassenen tools aan te reiken om te ontdekken waar faalangst begonnen is, hoe hier van af te komen, te weten hoe om te gaan met pesten of gepest worden en zo nog veel meer thema’s die worden aangevlogen als nooit tevoren. 

Stream de WDO Podcast en laat je omver blazen door alle kennis en expertise.

Afleveringen:

1. P E S T E N [met Gineke Sietsma]
2. F A A L A N G S T [met Gineke Sietsma]
3. R O U W [met Stichting de Zilveren Maan]
4. V R I E N D S C H A P  &  L I E F D E
[met Marsha Pinedo]
5. G E S C H E I D E N  O U D E R S [met Villa Pinedo]
6. S E K S U E L E  V O O R K E U R E N
[met Gineke Sietsma]
7. P O S I T I E V E  O U D E R / K I N D R E L A T I E
[met Steven Pont]
8. D E P R E S S I E [met Gineke Sietsma]
9. H E T  O N D E R W I J S [met Gineke Sietsma

Stream De WDO Podcast op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts (en vele andere platforms!).