“Workshop de Ontdekkingsreis” ter mentale ondersteuning voor kinderen”

“WDO kan een mooie bijdrage leveren aan innovatief onderwijs” – Gerard Rep Wethouder participatie wet & jeugdzorg gemeente Dijk en Waard

1. Oorsprong en doel ‘Workshop De Ontdekkingsreis’
Workshop De Ontdekkingsreis (WDO) is een uniek platform gecreëerd door Joey Kugelmann. Hij is in 2011 begonnen met het uitdenken van dit concept en is in 2014 begonnen met de uitbouw en de verdere ontwikkelingen in de praktijk. Op basis van vele interactieve ontwikkeltrajecten met tienduizenden kinderen/jongeren heeft Joey zijn eigen programma, welke gepaard gaat met vele, unieke, therapeutische aspecten vormgegeven. Hij gelooft dat dit programma had kunnen voorkomen dat hijzelf, op basis van zijn traumatische ervaringen gedurende zijn eigen jeugd, met veel onderliggend pijn was blijven rondlopen, niet wetende hoe hier mee om te gaan, zowel hijzelf niet, als zijn ouders en docenten niet.

In de essentie resulteert het doorlopen van het ‘Workshop De Ontdekkingsreis’ traject tot de volgende zeer waardevolle resultaten: kinderen/jongeren, door middel van de handvatten die wij hen aanreiken, in hun kracht laten staan. Hen doen laten inzien hoe waardevol en perfect zij zijn en hen zodoende zich vrij en sterk laten voelen. Het komt erop neer dat sabotagestrategieën, onzekerheden, angsten en nog veel meer destructieve elementen worden neergehaald waardoor kinderen controle krijgen over hun gevoelswereld, gedachten en zodoende een gezonde basis uitbouwen voor een gelukkige toekomst. Zij zullen zich niet (snel) meer laten gijzelen door hun emoties. Uit de workshop ontstaat een bioscoop film (een van de vele elementen die kinderen enthousiast over de streep trekken voor participatie). In de afgelopen jaren zijn er inmiddels ruimschoots 150 WDO Films gemaakt.

Als bakermat van WDO, zijn het rijk (de gemeenten) en overige maatschappelijke instanties bij uitstek geschikt als partner voor het grootschalig aan de man brengen van dit waardevolle programma.

Wij willen met dit programma een cruciale boodschap uitdragen aan de kinderen: je bent al gelukt toen je werd geboren en je hoeft niets te doen om beter te worden, want je bent al perfect. Jij bent niet jouw resultaten, jij bent niet jouw doelen. Jij hoeft je niet, als een bodemloos vat, uit te putten om erkenning te krijgen van de buitenwereld (een van de grootste oorzaken voor burn-outs in het volwassen leven). Het geluk, de perfectie, de vrijheid bevindt zich binnenin je. Hier vertellen wij over binnen onze workshop. Daarnaast reiken wij de kinderen tools aan om binnen en na de workshop te blijven werken aan het creëren en versterken van neurologische vaardigheden om hun leven in volle kwaliteit en vrijheid te leven, hun volle potentie te benutten en zich bovenal bewust te maken van hun destructieve gevoelens, waar deze vandaan komen en hoe deze effectief te veranderen en zodoende ander gedrag en resultaat te creëren in hun verdere leven. Wij geloven er heilig in dat indien Joey zijn boodschap bij jongeren wordt ingeprent, eenzaamheid en zelfs depressie zal worden gereduceerd binnen onze maatschappij. Dat is een van onze grootste motto’s en daarnaast een onbeschrijflijk waardevol gegeven voor vele generaties.

2. Doelgroep
Kinderen tussen de 8 en de 18 jaar. Kinderen zowel op regulier als speciaal onderwijs. Wij hebben ook een grote wens om dit project aan te gaan met kinderen op speciaal onderwijs. Zij zijn normaliter de laatsten die dergelijke mogelijkheden krijgen aangeboden. Wij willen hen maar al te graag verblijden met dit onvergetelijke avontuur waar ook zij de rest van hun leven baat bij hebben.

3. Wie
De workshops worden verzorgd door Joey Kugelmann, de bedenker en schrijver van het Workshop De Ontdekkingsreis programma.

4. Wat
Wat houdt Workshop De Ontdekkingsreis concreet in? Hier een overzicht van de ingrediënten:
– 6 bijeenkomsten (wekelijks, tijdens of na schooltijd) van 90 minuten
– 2 bijeenkomsten (wekelijks, tijdens of na schooltijd) van 240 minuten

– professionele coaching op het gebied van acteren
– globale kennismaking met diverse theaterdisciplines
– professionele begeleiding van begin tot eind, van verhaal naar film
– rode loper première bij een echte bioscoop
– aankomst filmsterren bij de première in limousine
– drankje naar keuze en diverse snacks (waaronder popcorn) voor de filmsterren tijdens de bioscoop première
– exclusieve lancering op het goed bekeken WDO Movies YouTube-kanaal
– professionele coaching op het gebied van angsten
– professionele coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap (sociaal/emotionele aspecten) conform ‘Joey Kugelmann’ zijn visie

5. Waar
WDO-bijeenkomsten worden gehouden op een vaste locatie; doorgaans een rustige, lichte en schone ruimte van een school of cultuurcentrum. De locatie waar de bijeenkomsten voor ieder project worden gehouden, zal in nauw overleg met de betrokken scholen en de gemeente worden vastgesteld. Het is waardevol en zeer aan te raden om een van de leerkrachten aan te stellen als zijnde ‘observator’ binnen in de workshop. De inzichten die worden opgedaan gedurende dit (emotionele) traject zijn toegevoegde waarde voor een constructieve voortzetting van de persoonlijke ontwikkelingen en emotionele begeleiding voor de cursisten. Daarnaast wordt (nog) beter begrepen wat de specifieke oorzaken zijn achter het destructieve gedrag van cursisten. Het is echter niet toegestaan de workshop sporadisch te betreden waar er intensief gebouwd wordt aan een vertrouwelijke omgeving.

6. Wanneer
De uiteindelijke data van de workshops zullen in nauw overleg met de betrokken scholen/instanties/groepen worden vastgesteld. Door volle agenda’s worden workshop data ruim van te voren ingepland (gemiddeld 10 maanden).

 7. Hoe

Het aanmeld proces en de communicatie wordt in zijn geheel verzorgd door WDO. Het aanmelden wordt gedaan door de ouders/verzorgers van het kind. Voor deze aanmeldingen is het noodzakelijk een wervingsmoment in te plannen per klas (maximaal 15 minuten) waarin Joey persoonlijk kinderen komt motiveren uit hun schulp te treden en te participeren. Zij krijgen van hem een informatiefolder mee voor de ouders/verzorgers. Indien er sprake is van ouders/verzorgers die de kosten niet kunnen dragen, mogen zij zich melden bij ons loket. Wij sluiten niemand uit op basis van een financiële positie en creëren in goede harmonie een oplossing waardoor het kind zorgeloos kan participeren.

Het komt ook voor dat scholen het workshopprogramma inkopen voor bijvoorbeeld een werkgroep of klas naar keuze. Het project kan in dit geval worden ontkoppeld van de complete filmproductie. Hierdoor vallen de kosten voor inkoop aanzienlijk lager uit.

8. Logistiek en overige informatie
Voor wat betreft de inkoopprojecten prefereert WDO groepen ter grootte van 20 cursisten.

Ondanks het gegeven dat diverse kinderen gedurende de afgelopen jaren op een breed scala aan fronten extra veel stappen vooruit hebben gezet (denk onder andere aan zelfstandigheid, flexibiliteit, omgaan met frustraties, geduld leren inzetten en zo nog meer soortgelijke elementen) is er bij velen binnen de neurale structuur ook veel negatiefs vastgelegd. Dit heeft op sociaal/emotioneel niveau negatieve effecten. Vrijwel ieder kind heeft gedurende de Coronacrisis (nog) meer mentale klappen moeten incasseren, zij het door de uitdagende en instabiele situatie op school, spanningen en conflicterende situaties binnenshuis (fysiek en/of emotioneel, dit gaat voor vrijwel iedereen op) die enkel zijn uitvergroot of simpelweg het sociale leven van de kinderen dat volledig op zijn kop is gezet. Het is van cruciaal belang dat we terugkeren naar de essentie van al dit onderliggende leed en zodoende een grote stap zetten richting het helingsproces. Deze processen zullen middels dit unieke programma op ongekend hoog en doeltreffend niveau plaatsvinden.

Joey Kugelmann heeft op basis van diverse verhalen van zijn cursisten een single geproduceerd welke hij samen heeft ingezongen met een van zijn eigen WDO cursisten ‘Feej’ (bij opnamen nog maar 12 jaar oud) en andere diverse kinderen die zijn workshops hebben gevolgd en zodoende hun passie hebben gevonden.

Beluister de Nederlandstalige single hier (of vind hem op welke muziek streamingdienst dan ook onder de naam ‘Sterker’ van ‘WDO Premium Club’ (WDO Premium Club is de afsplitsing van het WDO Movies platform voor kinderen tussen de 9 en de 18 jaar oud die willen doorgaan met hun ontwikkeltraject).

Bekijk hier door welke literatuur Joey zich heeft laten inspireren. (Of vind deze informatie terug op www.wdoic.nl onder het kopje ‘meer over Joey’).

9. Verloop
Les 1 t/m les 3 (het confronterende blok)
– Afspraken maken
– Wie zijn jullie en wie ben ik?
– Falen / faalangst, waar en hoe begint faalangst en hoe kom je er vanaf?
– Jezelf plaatsen voor een groep
– Werken met emoties
– Geconfronteerd worden met jouw eigen gedrag/gevoel
– Tableau Vivant (oorsprong / praktijk)
– Improvisatie en hoe dit in te zetten tijdens uitvoeringen en in jouw eigen leven
– Een pakkend verhaal creëren (pre productie)
– Pitchen voor de groep (presenteren)
– Je openstellen (vertrouwde omgeving creëren) en verbinden met elkaar

Les 4 t/m les 6 (het sensitieve en dynamische blok)
– Teamwork en hoe om te gaan met uitdaging

– Theatersport (oorsprong / praktijk)
– Communicatiestijlen en effectief leren hoe een ruzie te voorkomen
– Reflecteren op je eigen gedrag
– In contact komen met je gevoelswereld
– Scènes spelen (acteren op hoger niveau met een open en vrije grondhouding conform de WDO visie)
– Voorbereidingen op de filmopnamen

Les 7 t/m 8 (het filmische blok)
– Filmopnamen (drie keer vier uur en waar nodig: extra opnamesessies)
– Filmproductie (postproductie) door onze editor + audio en muziek door onze filmcomposer / audio postproducer Workshop De Ontdekkingsreis finale (het gala blok)
– Rit in een limousine
– Ontvangst met limousine, een rode loper en een groot publiek
– Film première in galastijl inclusief drankje naar keuze en diverse snacks in een echte bioscoop
– LIVE Première op het veelbekeken YouTube kanaal ‘WDO MOVIES’
– Meedingen in de WDO Movie Talk YouTube show van Siem


Voor meer inzichten rondom onze visie verwijzen wij u graag door naar de WDO Podcast op Spotify (ook beschikbaar op Apple Podcasts).